Hukuk Bürolarına Özel Geliştirilmiş Yazılım Çözümleri İçin

SHA YAZILIM

Uyap Toplu Evrak İndir | Uyap Toplu Haciz Ekleme

Uyap Avukat Portal İşlemleri Toplu Sorgu , Takip Açma Programı

Uyap Toplu Evrak Gönder Uyap Katibim

UYAP AVUKAT PORTAL - HACİZ TALEBİ GÖNDER


1-İcra dosyalarına dair ekran üzerinden seçimli alanlardan girilen veriler dahilin de oluşturulan haciz talebinin, içeriğine müdahale edilmeksizin icra dairesine gönderilebildiği ekrandır.


2-Gönderi içeriğindeki alanlar dahilin de sistem yapılacak işleme dair masraf tutarını hesaplamakta ve bu ücretin de talep evrakı ile icra dairesine gönderilmesi sağlanmaktadır. Posta Çeki Hesabına haciz için Kep üzerinden yazışma yapıldığı için 0,50 kuruş, bankalar ile elektronik tebligat adreslerine haciz müzekkeresi ve haciz ihbarnamesi gönderilebildiği için gidiş dönüş e-tebligat ücreti tutarı her banka için 7,50 TL., fiziki tebligat gönderimi ve gönderilen yerden cevap için de pul masrafı hesap edilerek gönderi başına 28,00 TL. (19,00 TL. tebligat ücreti, 9,00 TL. Gönderiye cevap için oluşacak pul gideri) hesap edilmektedir.


3-Bu ekran üzerinden yapılan tanımlı talepler icra dairesindeki iş süreçlerini (karar alma işlem yapma) asgariye indirecektir.


4-Bu ekran üzerinden yapılabilen işlemler için “Evrak Gönderme” seçeneğinden evrak gönderimi yapılmaması gerekmektedir.


5-Avukat portal üzerindeki kesinleşmiş dosyalar üzerinden entegrasyon sorgulaması mevzuat dahilinde yapıldığı için bu ekran üzerinden yapılacak sorgulama ve gönderimlerde de bu kontrol bulunmaktadır.Araç Haczi Talebi: Borçlu adına kayıtlı araç olup olmadığı sorgulanır. Sorgu sonucu “Var” gelmiş ise sorgu sonucu gelen araçların kaydı üzerine hangi şerh eklenmesi isteniyor ise “Haciz Şerhi Seçiniz” alanından şerh seçilerek talebe eklenir. Şerh konulması istenen plaka biliniyor ise manuel plaka ve şerh seçilerek talebe ekleme de yapılabilir. (Entegrasyon kapsamında araçların kaydı üzerine haciz şerhi sistem üzerinden konulabildiğinden işlem için masraf ücreti hesap edilmemektedir.)

Maaş Haczi Talebi: SGK sorgu sonuçlarına göre borçlunun çalıştığı iş yeri bilgileri dahilin de maaş haczi talebinin gönderildiği ekrandır. Maaş veren kurum manuel girilir. Çalışma durumundan seçim yapılır. (Emekli maaşına haciz ise SGK Haciz ekranlarından işlem yapıldığı için ücret hesap edilmemektedir. Ancak çalışanın maaşına haciz konulması için yazışma yapılması gerekiyor ise tebligat masrafı ve cevap masrafı olarak 28,00 TL. Hesap edilmektedir.)


Gayrimenkul Haczi Talebi: Borçlu adına kayıtlı taşınmaz olup olmadığı sorgulanır. Sorgu sonucu “Var” gelmiş ise sorgu sonucu gelen taşınmazların kaydı üzerine haciz konulması için talebe eklenir. Haciz konulması istenen taşınmaz biliniyor ise manuel il, ilçe, mahalle/köy, ada, parsel seçilerek talebe ekleme de yapılabilir. (Entegrasyon kapsamında gayrimenkulün şerhine haciz şerhi sistem üzerinden konulabildiğinden işlem için masraf ücreti hesap edilmemektedir.)


Posta Çeki Haczi Talebi: Borçlu adına posta çeki hesabı olup olmadığı sorgulanır. Sorgu sonucu “Var” gelmiş ise sorgu sonucu gelen hesaba haciz konulması içi PTT ye yazı yazılması için talebe eklenir. (PTT ile yazışmalar kep sistemi üzerinden yapıldığı için 0,50 kuruş masraf hesap edilmektedir.)


Banka Haczi Talebi: Borçlunun banka hesaplarına haciz konulması için haciz konulması istenen banka ve hesap türleri seçilerek talep oluşturulur. İşlem yapılması istenen banka ve hesap türleri panel üzerinden seçilebileceği gibi “Tümünü Seç” seçeneği ile de kısa yoldan seçim yapılabilir. (Bankalara yapılan gönderimler elektronik tebligat ile yapılabildiği için seçilen her banka için e-tebligat gönderi ve cevap ücreti tutarı olan 7,50 TL. Masraf hesap edilmektedir.)


89/1 İhbarname Talebi: Borçlunun kişi ve kurumlardan olan alacaklarının haczi için ilgililerine İİK.89/1 Haciz ihbarnamesi gönderilmesi taleplerinin oluşturulması için ekrandaki ilgili alanlar doldurulur ve talep oluşturulur. (Gönderiler için fiziki tebligat ücreti ve cevap için masraf tutarı olan 28,00 TL. Hesap edilmektedir.)

SGK- MOSSİP Haczi Talebi: UYAP SGK Haciz entegrasyonu kapsamında borçlunun SGK daki hak ve alacak kaydı var ise SGK Haciz ekranından sorgu yapılır. Gelen kayda göre haciz isteği talebe eklenir. (Borçlunun hastane, optik, eczane vs. SGK dan hak ve alacağı var ise icra dairesinde SGK haciz ekranlarından ücretsiz haciz tatbik edilebildiği için işlem için masraf ücreti hesap edilmemektedir.)


Alacaklı Olduğu Dosya: Borçlunun UYAP sisteminde alacaklı olduğu “Derdest” icra dosyası olup olmadığının tespiti için sorgulama yapılır. Sorgu sonucu “Var” gelmiş ise haciz tatbik edilmesi için talebe eklenir. (İcra dosyasına haciz tatbiki UYAP üzerinden yapılabildiği için işlem için masraf ücreti hesap edilmemektedir.)Talep listesine eklenen istekler dahilin de yukarıda açıklanan ücretler “Masraf” alanında gösterilmektedir.


“Haciz Talep Evrakı Oluştur” butonu ile ekranlardan seçilen talepler dahilin de talep evrakı oluşur. Oluşan talep evrakı üzerinden değişiklik yapılmadan elektronik imza ile talep imzalanmalı ve “Evrak Gönderme” panelinden “Ekle” seçimi ile gönderi oluşturulmalıdır. Yapılacak gönderide “Masraf” tutarı var ise “Ödeme Şekli” alanından ödeme kanalı seçilmelidir.


Gönderilen talep ile birlikte masrafa istinaden sistem “Masraf Avansı Tahsilatını” düzenlemekte ve ilgili birimin hesabına parayı aktarmaktadır.


Sha Yazılım Logo

UYAP Katibim nedir ?

UYAP Katibim; Avukatların, elektronik imza ile UYAP Avukat Portalına bağlanarak icra dosyalarının takibi için gerekli işlemleri tek tek veya toplu olarak yapabildiği, bağımsız olarak çalışabilen, SHA YAZILIM tarafından üretilmiş UYAP uzantılı bir iletişim yazılımıdır.

Sha Yazılım Logo

UYAP toplu dosya indirme nedir ?

UYAP toplu dosya indirme; UYAP Avukat Portal sistemi üzerinden oluşturduğunuz icra ya da hukuk dosyalarınızın hepsini sorgulamanızı, istediklerinizi tek tek veya toplu olarak indirmenizi sağlayan UYAP uzantılı iletişim yazılımlarının sunduğu bir hizmettir.

Sha Yazılım Logo

UYAP için gerekli programlar nelerdir ?

UYAP Avukat Portal sistemine girmek için işletim sisteminize uygun bir ‘Java’ sürümünün bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir. UYAP Avukat Portal ’da çoklu kullanıcı ile oturum açmak, dosyalarınızı daha hızlı oluşturmak, toplu ya da tek tek sorgulama işlemi yapmak, toplu takip talebi oluşturmak için UYAP Katibim gibi Toplu sorgu ve Toplu takip açma programlarına sahip olmanız süreçlerinizi hızlandırmanızı sağlayacaktır.

Sha Yazılım Logo

UYAP toplu sorgu programı nedir ?

Hukuk bürolarının iş yükünü hafifletebilmek için geliştirilmiş,kullanıcıların UYAP Avukat Portal üzerinden tek tek ya da toplu olarak icra ve hukuk dosyası sorgulaması yapılabilmesine olanak sağlayan UYAP uzantılı iletişim yazılımlarının genel tanımıdır.

Sha Yazılım Logo

UYAP toplu sorgu nedir ?

Uyap Toplu Sorgu ; Avukatların, Elektronik İmza ile UYAP Avukat Portalına bağlanarak taraf (vekil kaydı) oldukları icra takip dosyaları için gerekli olan tüm sorgu işlemlerini toplu olarak yapabildikleri, UYAP uzantılı hukuk yazılımlarının sunabildiği bir destek hizmetidir.

Uyap Toplu Takip Aç

UYAP çoklu kullanım nedir ?

UYAP Avukat Portal aynı e-imza kullanılarak birden çok kullanıcının oturum açmasına izin vermemekte ve kullanıcı sayısını sınırlandırmaktadır. Bu sorunun çözümü için UYAP çoklu oturum açma, UYAP toplu sorgu, UYAP çoklu kullanım gibi isimlerle anılan programlar kullanılmaktadır. Bu programları kullanarak e-imza ile oturum açtıktan sonra bağlı olan diğer kullanıcılarla e-imzanızı paylaşabilirsiniz. Böylece ofisinizdeki bütün ekranlardan UYAP girişi yapabilir, işlemlerinizi sorunsuzca halledebilirsiniz.

Uyap Çoklu Kullanım

UYAP birden fazla giriş nedir ?

Birden fazla kullanıcının aynı e-imza üzerinden UYAP Avukat Portalına erişimini kısıtlayan UYAP düzenlemesi için oluşturulan programların genel adıdır. Çoklu kullanım, çoklu oturum açma gibi başka isimlerle de anılan programlar e-imzanın alt ve üst kullanıcılara dağıtılmasına olanak sağlayarak hukuk bürolarının işlerini kolaylaştırmak için oluşturulmuştur.

Uyap Toplu Evrak İndir

UYAP toplu evrak indirme nedir ?

UYAP Avukat Portal üzerinden oluşturduğunuz dosya ve takiplerinize ait bütün evrakları tek tek olduğu gibi toplu olarak da sorgulayıp, indirebildiğiniz UYAP toplu sorgu, UYAP toplu takip adlı yazılımların sizlere sunduğu bir başka özelliktir.

Uyap Toplu Takip Açma Programı nedir ?

Uyap Toplu Takip Açma ; çalışmakta olduğunuz kurumların sistemlerinden ya da icra takip programlarınızdan almış olduğunuz Uyap XML dosyalarınızı uyap katibim yazılımız ile Uyap Avukat Portal Üzerinden Toplu İcra/Mts Takibi dosyalarınızı açabilrsiniz. Uyap Avukat Portal üzeinde açılan takiplerinizin hangi müdürlükte açıldığı , esas numaraları ve Harç Miktarları rapor olarak takip açılış ekranında tarafınıza sumulmaktadır. Ayrıca açılan takiplerinin raporlarını istediğiniz zaman alarak Uyap Toplu dosya Sorgularını yapablirsiniz.

Uyap Toplu Takip Açma nedir ?

Uyap Toplu Takip Açma ; Uyap Toplu Dosya Sorgu ve Toplu Takip programımız uyap katibim ile çalışmakta olduğunuz kurumların sistemlerinden yada icra takip programlarınızdan almış olduğunuz Uyap XML dosyalarınızı kullanarak Uyap Avukat Portal Üzerinden Toplu İcra Takini dosyalarınızı açabilrsiniz.

Uyap Avukat Portalında birden çok kullanıcı ile oturum açma ve kullanıcı sınırlamasına yazılım çözümü ?

Uyap Yazılım Çözümü ; Uyap Katibim yazılımını kullanarak, Tek bir e-imza ile bir bilgisayardan giriş yaptıktan sonra, diğer bilgisayarlar ile e-imza paylaşımı yaparak, ofisinizdeki diğer tüm bilgisayarlardan UYAP ekranlarına sorunsuz erişebilirsiniz.

uyap evrak görüntüleme sorunu nedir ? Evrak Görüntüleme Hatası Nedir ?

Uyap evrak görüntüleme sorunu çözümü ; Bilgisayarınızdan giriş yaparken mutlaka Google Chrome tarayıcısını kullanmanız gerekmektedir. Elektronik imza (E-imza) ile ya da e-devlet şifresi kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet şifresi ile girişlerde hata almanız durumunda 160 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Yeni UYAP uygulaması (e-imza girişi için) ile Google Chrome tarayıcı üzerinden giriş yapmak için PIN bölümünde yer alan anahtar işaretine tıklayınız. Açılan pencerede tarayıcı seçimini “Chrome” olarak seçtikten sonra “kaydet” butonuna basınız. Uygulama üzerinden Elektronik imzanızın PIN kodunu girip, imzala butonuna basarak giriş yapınız. Portal içindeki evraklarda yer alan .udf uzantılı belgeleri görüntüleyebilmeniz için ise “UYAP Editör Programı”nın bilgisayarınızda kurulu olması gerekir. Bu programa http://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/programlar.jsp adreslerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Google chrome tarayıcısında giriş yapmak için tarama geçmişini temizleyiniz ve pop-uplara izin veriniz. Bu işlem için ise; Bilgisayarınızdan chrome’u açınız. Klavyeden CTRL+H tuşlarına aynı anda basınız, açılacak olan ekranda “Tarama Verilerini Temizle” seçeneğine tıklayarak tüm geçmişi temizleyiniz. Pop-up ayarlarınıza izin vermek için ise Chrome’u açıp adres satırına chrome://settings/content yazınız, açılacak ola ayar ekranında Pop-up’lar yazılı alanı bulup engellemeyi kaldırın.

Uyap Toplu Takip Açma Yazılımı

UYAP Yazılımları

Uyap Yazılım Çözümü , UYAP Yardımcı programlar ; UYAP kullanımı kolaylaştırmak, kullanım alanlarını artırmak ve bu sistemi geliştirmek amacıyla yapılmış çeşitli yazılımlar bulunmaktadır.

Uyap Toplu Takip Açma Yazılımı

Uyap Toplu Evrak İndirme

Uyap Toplu Evrak İndirme Programı ; Uyap Avukat Portal sisteminde taraf olduğunuz dosyalarda işlem yapabilen uyap katibim yazılımı sayesinde tüm dosya ve buna bağlı evrakları toplu bir şekilde indirebilir , saklayabilir ve sonrasında yazdırabilirsiniz. UYAP dosya indirme Programı ; Uyap Avukat Portal sisteminde taraf olduğunuz dosyalarda işlem yapabilen uyap katibim yazılımı sayesinde tüm dosya ve buna bağlı evrakları toplu bir şekilde indirebilir , saklayabilir ve sonrasında yazdırabilirsiniz.

Uyap Toplu Evrak İndirme Programı